Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

search

 • "search" içeren Terimler...
 • backtrack search: geriye dönük arama
 • chaining search: zincirleme arama
 • conjunctive search: birletimli arama
 • dichotomizing search: ikici arama
 • field research: alan araştırması
 • global search: bütünsel arama
 • heuristic search: buluşsal arama
 • operations research: yöneylem araştırması
 • search and replace: bul ve değiştir
 • search cycle: arama çevrimi
 • search engine: arama mekanizması
 • search key: arama anahtarı
 • sequential search: ardışıl arama
 • tree search: ağaç tipi arama
 • research: araştırma
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • search and replace: bul ve değiştir
 • search cycle: arama çevrimi
 • search engine: arama mekanizması
 • search key: arama anahtarı
<< Anasayfaya geri dön