Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

security

 • "security" içeren Terimler...
 • administrative security: yönetsel güvenlik
 • communications security: iletişim güvenliği
 • computer network security: bilgisayar ağ güvenliği
 • computer security: bilgisayar güvenliği
 • computer security management: bilgisayar güvenlik yönetimi
 • computer security violation: bilgisayar güvenliğinin ihlali
 • cryptographic security: kriptolu güvenlik
 • cryptosecurity: kriptolu güvenlik
 • EDP security: bilgi işlem güvenliği
 • electronic data processing security: elektronik bilgi işlem güvenliği
 • emission security: elektromanyetik sızma güvenliği
 • file security: dosya güvenliği
 • hardware security: donanım güvenliği
 • information security: bilgi güvenliği
 • layer of security: güvenlik katmanı
 • material security: donanım güvenliği
 • multilevel security: çok-katlı güvenlik
 • network security: ağ güvenliği
 • physical security: fiziksel güvenlik
 • procedural security: yönetsel güvenlik
 • security administrator: güvenlik yöneticisi
 • security administrator: güvenlik yönetmeni
 • security analysis: güvenlik analizi
 • security audit trail: güvenlik denetimi izi
 • security breach: güvenlik ihlali
 • security classification: güvenlik sınıflaması
 • security configuration: güvenlik düzenleşimi
 • security copy; backup copy: yedek kopya
 • security filter: güvenlik süzgeci
 • security kernel: güvenlik kabuğu
 • security layer: güvenlik katmanı
 • security lock: güvenlik kilidi
 • security measure: güvenlik önlemi
 • security of data: veri güvenliği
 • security of information: bilgi güvenliği
 • security officer: güvenlik sorumlusu
 • security policy: güvenlik yönetimi
 • security shell: güvenlik kabuğu
 • security strategy: güvenlik stratejisi
 • security violation: güvenliği bozma
 • software security measure: yazılım güvenlik önlemleri
 • software security: yazılıma dayalı güvenlik
 • telecommunication security: teleiletişim güvenliği
 • TEMPEST security: TEMPEST güvenliği
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön