Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

service

 • "service" içeren Terimler...
 • bearer services: taşıyıcı hizmetler
 • Bulletin Board Services: Duyuru Tahtası Hizmetleri
 • connectionless service: bağlantısız hizmet
 • demand service: beklemesiz hizmet
 • grade of service, GOS: hizmet niteliği
 • hot line service: yardım hattı hizmeti
 • information service: bilgi hizmeti
 • integrated services digital network, ISDN: tümleşik hizmetler sayısal ağı
 • interception service: dinleme servisi
 • operator services: işletmen (operatör) hizmetleri
 • out of service testing: servis dışı sınama
 • primary service area: birincil yayın alanı (radyo)
 • quality of service, QOS: hizmet niteliği
 • radio paging service: radyo çağrı hizmeti
 • service access point, SAP: hizmet erişim noktası
 • service call: hizmet çağrısı
 • service: hizmet, işgörü
 • service interworking: hizmette birlikte çalışma
 • service line: hizmet hattı
 • service message: hizmet iletisi
 • service position (mechanical switch): işletme konumu
 • service program: hizmet programı
 • service provider: hizmet sağlayıcı, hizmet sunucu
 • service time: hizmet süresi
 • service user: hizmet kullanıcı
 • supplementary service: tamamlayıcı hizmet
 • teleservice: telehizmet
 • teletex service: telemetin hizmeti
 • three party service: üç aboneli hizmet
 • value added service: katma değer hizmeti
 • daily service tank: günlük tank
 • holes (in structures for services): duvar delikleri (çeşitli amaç için)
 • service: servis, işletme
 • service connection: eve bağlantı ucu, servis bağlantısı
 • service instructions: işletme (servis) talimatları
 • service manual: işletme el kitabı
 • serviceability: işletilebilirlik
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön