Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

signal

 • "signal" içeren Terimler...
 • alarm signal: alarm işareti
 • analog signal: analog sinyal
 • audible ringing signal: işitilir zil sesi
 • authentication signal: aslıyla aynılık sinyali; 2) kimlik kanıtlama sinyali
 • automatic signalling: otomatik imleşim
 • backward signalling: geri yönde imleşim
 • baseband signalling: tabanbantta sinyalleşme
 • binary signal: ikili sinyal
 • busy-flash signal: meşgul ışığı
 • cadence signal: ritimli sinyal
 • chip select signal: yonga seçme sinyali
 • chrominance signal: renklilik işareti
 • clutter signal: parazit yansıma sinyali
 • coherent signal detection: evreuyumlu sinyal algılama
 • composite signals: bileşik sinyaller
 • composite video signal: bileşik video işareti
 • control signal: kontrol işareti
 • correction signal: düzeltme sinyali
 • differential signalling: ayrımsal sinyalleşme
 • digital signal: sayısal sinyal
 • disconnect signal: bağlantıyı çözme sinyali
 • discrete time signal: zamanda ayrık işaret
 • distributed frame alignment signal: dağıtık çerçeve kenetleme işareti
 • enabling signal: erkleme sinyali
 • end to end signalling: uçtan uca imleşim
 • erasure signal: silme sinyali
 • error signal: hata sinyali
 • feedback signal: geribesleme sinyali
 • fire alarm signal: yangın alarm sinyali
 • forward signal: ileri yönde sinyal
 • gating signal: geçitleme sinyali
 • in band signalling: bantiçi imleşim
 • inhibit signal: ketleme sinyali
 • interrupt signal: işkesme sinyali
 • link to link signalling: bağdan bağa imleşim
 • long distance signal: şehirlerarası sinyal
 • luminance signal: ışıklılık işareti
 • measured signal, measurement signal: ölçülen sinyal
 • negative signal: eksi değerli sinyal
 • non-coherent signal detection: evreuyumsuz sinyal sezimi
 • on-hook signal: konuşmanın bitimi sinyali
 • original signal, image..: başlangıç sinyali, imgesi..
 • out band signalling: bant dışı imleşim
 • output signal: çıkış sinyali, çıktı
 • overlap signalling:
 • piecewise constant signal: parçalı değişmez sinyal
 • positional signal: konum belirleme sinyali
 • prediction signal: öngörü sinyali
 • quantized signal: nicemlenmiş sinyal
 • quaternary signalling: dört düzeyli işaretleşme
 • reconstructed signal: yeniden oluşturulan (geriçatılan) sinyal
 • residual signal: kalıntı sinyali
 • sampled signal: örneklenmiş sinyal
 • scramble a signal, to: bir sinyali çırpma
 • selection signal: seçme sinyali
 • signal: 1) sinyal, işaret; 2) im
 • signal analysis: sinyal (işaret) çözümleme
 • signal comparator: sinyal karşılaştırıcı
 • signal conditioning: sinyal (işaret) iyileştirme
 • signal conditioning: sinyal (işaret) uyumlaması
 • signal constellation: sinyal (işaret) yıldızkümesi
 • signal converter: sinyal (işaret) çevirgeci
 • signal element: sinyal (işaret) öğesi
 • signal flow graph: sinyal (işaret) akış çizgesi
 • signal generator: sinyal (işaret) üreteci
 • signal interference ratio, SIR: sinyal (işaret) karışma oranı
 • signal inversion: sinyal (işaret) evirme
 • signal reconstruction: sinyalin geriçatılması
 • signal regeneration: sinyal (işaret) onarımı
 • signal to noise ratio, SNR: sinyal (işaret) gürültü oranı
 • signalling current: imleşim (sinyalleşme) akımı
 • signalling frequency: imleşim frekansı (sıklığı)
 • signalling: imleşim, sinyalleşme
 • signalling information: imleşim (sinyalleşme) bilgisi
 • signalling interworking: imleşimde (sinyalleşmede) birlikte çalışma
 • signalling message discrimination: imleşim iletisi sınıflaması
 • signalling message: imleşim (sinyalleşme) iletisi
 • signalling network: imleşim (sinyalleşme) şebekesi
 • signalling point: imleşim (sinyalleşme) noktası
 • signalling route: imleşim (sinyalleşme) yolu
 • signalling system: imleşim (sinyalleşme) dizgesi
 • signalling time slot: imleşim (sinyalleşme) zaman dilimi
 • start signal: başlatma sinyali
 • supervisory signals: gözetim işaretleri
 • switching signalization: anahtarlama imleşimi (sinyalleşmesi)
 • video signal: video işareti
 • warning signal: uyarı sinyali
 • wideband signal: genişbantlı sinyal
 • wideband signaling: geniş bantlı sinyalleşme
 • signal: sinyal
 • signal bus: sinyal barası
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön