Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

software

 • "software" içeren Terimler...
 • anti-virus software: virüs-önler yazılım
 • application software: uygulama yazılımı
 • audit software: denetçi yazılımı
 • bundled software: donanımla gelen yazılım
 • computer aided software, CAS: bilgisayar destekli yazılım
 • computer gaming software: bilgisayar oyunları yazılımı
 • educational software: eğitim yazılımı
 • embedded software: tümleşik yazılım
 • emulator software: öykünme yazılımı
 • game software: bilgisayar oyunları yazılımı
 • illegal software copy: yazılım korsanlığı
 • library (software): kitaplık, belgelik (yazılım)
 • licensed user [software]: yetkili kullanıcı
 • monitoring software: gözleme yazılımı
 • navigation [software]: yöngüdüm, gezinim
 • off-the-shelf software; shelfware: kullanıma hazır yazılım
 • pirated software: korsan yazılım
 • prerelease; interim release (software): önsürüm
 • public domain software; freeware: kamuya açık yazılım
 • release (software): sürüm
 • software aided: yazılım destekli
 • software bomb: yazılım bombası
 • software development cycle: yazılım geliştirme çevrimi
 • software development library: yazılım geliştirme kütüphanesi
 • software development: yazılım geliştirme
 • software documentation: yazılım belgeleme
 • software feature: yazılım özniteliği
 • software house: yazılım evi
 • software library: yazılım kütüphanesi
 • software life cycle: yazılım yaşam çevrimi
 • software maintenance: yazılım bakımı
 • software package: yazılım paketi
 • software piracy: yazılım korsanlığı
 • software protection: yazılımla koruma
 • software release: yazılım sürümü
 • software reset: yeniden başlatma (yazılımla)
 • software security measure: yazılım güvenlik önlemleri
 • software security: yazılıma dayalı güvenlik
 • software system: yazılım sistemi
 • software tool: yazılım aracı
 • software vandalism: yazılım vandallığı
 • software: yazılım
 • support software: destekçi yazılım
 • systems software: dizge (sistem) yazılımı
 • third party software: bağımsız şirketlerin yazılımı
 • virus removal software: virüs temizleme programı
 • virus scanning software: virüs arama programı
 • computer software: bilgisayar yazılımı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön