Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

sound

 • "sound" içeren Terimler...
 • instantaneous sound pressure: anlık ses basıncı
 • ionospheric sounding: iyonyuvar sondası
 • loudness of sound: ses gürlüğü
 • sound card; sound board: ses kartı
 • sound energy flux: ses enerji akısı
 • sound pressure: ses basıncı
 • ultrasound: sesüstü, sesötesi
 • airborne sound: havada yayılan ses
 • fan sound power: fanın ses şiddeti
 • sound: gürültü
 • sound absorption: gürültü emme
 • sound attenuator: gürültü yutucu
 • sound control: gürültü kontrolü
 • sound energy: ses enerjisi
 • sound insulation: ses izolasyonu
 • sound level: ses seviyesi
 • sound power level: ses gücü seviyesi
 • sound pressure: ses basıncı
 • sound pressure level: ses basıncı seviyesi
 • sound proofing: ses karşı koruma
 • sound propagation: sesin yayılımı
 • sound reduction: gürültü azaltılması
 • sound spectrum: gürültü spektrumu (tayfı)
 • sound velocity: ses hızı
 • source of sound: ses kaynağı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön