Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

speed

 • "speed" içeren Terimler...
 • adjustable speed drive: hız ayarlı sürme
 • balancing speed: denge hızı
 • full load speed: tam yük hızı
 • high speed memory: yüksek hızlı bellek
 • line speed: hattın hızı
 • overspeed protection: device aşırı hız koruyucusu
 • speed converter concentrator: hız değiştiren yoğunlaştırıcı
 • speed dialing: hızlı arama
 • speed variator: hız değiştiricisi
 • transmission speed: iletim hızı
 • air speed: hava hızı
 • air velocity (see air speed): hava hızı
 • freezing speed: donma hızı
 • speed: hız
 • tip speed: çevresel hız
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • speech analysis: söz çözümleme, konuşma analizi
 • speech coding: konuşma işaretlerinin kodlanması, söz kodlama
 • speech recognition: söz tanıma, konuşma tanıma
 • speech scrambler: konuşma çırpıcı
 • speech: söz, konuşma
 • speed converter concentrator: hız değiştiren yoğunlaştırıcı
 • speed dialing: hızlı arama
 • speed variator: hız değiştiricisi
 • speed: hız
<< Anasayfaya geri dön