Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

standard

 • "standard" içeren Terimler...
 • collective standard: bileşik standart
 • conservation of a measurement standard: ölçüm standardının korunması
 • experimental standard deviation: deneysel standard sapma
 • measurement standard: ölçüm standardı
 • national standard: ulusal standart
 • primary standard: birincil standart
 • product standard: ürün standardı
 • reference standard: dayanak standart
 • secondary standard: ikincil standart
 • standard: 1) standart; ölçün; 2) ölçünlü
 • standard deviation: standart sapma
 • standard error: standart hata
 • standard form: standart biçim
 • standard normal distribution: standart olağan dağılım
 • standard value: standart değer
 • transfer standard: aktarım standardı
 • transmission standards: iletim standartları
 • travelling standard: gezici standart
 • working standard: çalışma standardı
 • British Standard: İngiliz standartları
 • BS (see British Standard): İngiliz standartları
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön