Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

terminal

 • "terminal" içeren Terimler...
 • CRT terminal: katod ışın tüplü uçbirim
 • data terminal equipment, DTE: veri uçbirim donatımı
 • data terminal: veri uçbirimi
 • dial up terminal: aramalı uçbirim
 • dumb terminal: akılsız (programlanmayan) uçbirim,
 • graphic terminal: grafik uçbirim
 • inactive terminal: etkin olmayan uçbirim
 • incompatible terminals: bağdaşmayan uçbirimler
 • intelligent terminal: akıllı uçbirim, programlanır uçbirim
 • n-port network, n-terminal pair network: n-kapılı devre
 • packet mode terminal: paket uçbirimi
 • packet terminal: paket uçbirimi
 • passive four terminal network: edilgen (pasif) iki kapılı devre
 • point of sales terminal: satış uçbirimi
 • receiver terminal: alış uçbirimi
 • remote terminal: uzak uçbirim
 • screen terminal: ekranlı uçbirim
 • scrolling terminal: akmalı ekran
 • slave terminal: bağımlı uçbirim
 • terminal: 1) bağlantı ucu (kablo); 2) uçbirim
 • terminal based linearity: uç değer doğrusallığı (ölçme)
 • terminal box: kofra; bağlantı kutusu
 • terminal cluster: uçbirim kümesi
 • terminal component: uçbirim bileşeni
 • terminal emulation: uçbirim öykünümü
 • terminal multiplexer: uçbirim çoğullayıcısı
 • terminal node: uç düğüm
 • terminal pair (port): bağlantı kapısı; kapı
 • terminal server: uçbirim paylaştırıcı
 • two-terminal network: tek kapılı devre
 • user terminal: kullanıcı uçbirimi
 • very small aperture terminal: çok küçük açıklıklı uçbirim
 • video display terminal, VDT: video uçbirim
 • virtual terminal protocol: sanal uçbirim protokolu
 • virtual terminal: sanal uçbirim
 • air terminal device: hava çıkışı
 • connecting terminal: birleştirme klemensi
 • directional supply air terminal device: yönlendirilmiş çıkış menfezi
 • electric terminal: klemens, elektrik bağlantı yeri
 • exhaust air terminal device: egzoz çıkış, ızgarası, menfezi
 • packaged terminal air conditioning system: montaja hazır hava şartlandırma tesisi
 • terminal valve: çıkış (boşaltma) vanası
 • terminal velocity: son noktadaki hız
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön