Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

user

 • "user" içeren Terimler...
 • closed user group, CUG: kapalı kullanıcı grubu
 • end user: uçtaki kullanıcı, son kullanıcı
 • graphical user interface, GUI: grafik kullanıcı arayüzü
 • indirect user: dolaylı kullanıcı, ikincil kullanıcı
 • licensed user [software]: yetkili kullanıcı
 • multiuser (operating) system: çok-kullanıcılı işletim sistemi
 • multiuser: çok-kullanıcılı
 • power user: çok kullanan (bilgisayar)
 • service user: hizmet kullanıcı
 • single user (operating) system: tek kullanıcılı işletim sistemi
 • user access: kullanıcı erişimi
 • user account: kullanıcı hesabı
 • user adjustment: kullanıcı ayarı
 • user defined key: programlanır işlev tuşu
 • user defined key: programlanır tuş
 • user documentation: kullanıcı belgeleri
 • user group: kullanıcı grubu
 • user hot line: kullanıcı için doğrudan hat
 • user id: kullanıcı kimliği
 • user identification: kullanıcı kimliğinin belirlenmesi
 • user interaction: kullanıcı etkileşimi
 • user interface: kullanıcı arayüzü
 • user: kullanıcı
 • user manual: kullanıcı elkitabı
 • user programs: kullanıcı programları
 • user set: kullanıcı aygıtı
 • user terminal: kullanıcı uçbirimi
 • user's guide: kullanıcı kılavuzu
 • user's reference: başvuru kitabı
 • ceiling diffuser: tavan tipi menfez (difizör)
 • diffuser: difüzör, yayıcı
 • diffuser radius of diffusion: yayılmanın difüzör yarı çapı
 • linear diffuser: doğrusal (çizgisel-düz) menfez
 • slot diffuser: yarık tipli veriş menfezi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön