Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

word

 • "word" içeren Terimler...
 • alphabetic word: alfabetik (abecesel) sözcük
 • clipping of words: sözcüklerin kırpılması
 • code word: kod sözcüğü
 • computer word: bigisayar sözcüğü
 • data word: veri sözcüğü
 • expired password: zamanaşımına uğramış parola
 • fixed password: sabit parola
 • fixed word length: sabit sözcük uzunluğu
 • fullword: tam sözcük
 • halfword y: arım sözcük
 • information word: bilgi sözcüğü
 • keyword: anahtar sözcük
 • link word: bağlama sözcüğü
 • machine word: bilgisayar sözcüğü
 • numerical word: sayısal sözcük
 • password control: parola denetimi, şifre denetimi
 • password: parola, giriş şifresi
 • password protection: parola güvenliği, şifre güvenliği
 • ready status word: hazır durum bilgisi
 • variable word length: degişken sözcük uzunluğu
 • word length: sözcük uzunluğu
 • word processing: metin işleme, yazı işleme
 • word size; word length: sözcük uzunluğu
 • word: sözcük, kelime
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön